حقوق رسانه | سامانه آموزش مجازی سراج

همه نوشته‌ها در حقوق رسانه

images556

آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات

متقاضیان پروانه انتشار نشریه می بایست تقاضانامه خود را به همراه نمونه تکمیل شده پرسشنامه ای که حاوی مشخصات فردی، سوابق اجتماعی ـ سیاسی ـ فرهنگی و شغلی و تعهدات قانونی باشد، به انضمام مدارک به شرح زیر در تهران به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در شهرستانها به […]

ادامه نوشته...
imagesCAI64UXI

آیین‌نامه تأسیس و نحوه فعالیت خبرگزاری‌های غیردولتی

بر اساس  ماده دو آیین‌نامه تأسیس و نحوه فعالیت خبرگزاری‌های غیردولتی خبرگزاری مؤسسه‌ای است که با سرمایه غیردولتی به وسیله اشخاص حقیقی و حقوقی تأسیس شده و مجاز

قاضی

آیین‌نامه ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی ایرانی

ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی ایرانی بنابر جلسه هیئت وزیران در مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۵ بنا به پیشنهاد شماره ۱۴۸۰۸/۱ مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۵ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد اصل

untitled

متن کامل قانون مطبوعات و خبرگزاری‌‌ها

بر اساس ماده ۳ قانون مطبوعات  و خبرگزاری‌‌ها، مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین رابا رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج

imagesCASHFT33

حقوق ارتباطات جمعی مروری بر قوانین مطبوعاتی ایران

دکتر داوود زارعیان

کشورهای مختلف برپایه نوع نگاه خود و با توجه به شرایط سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی و همچنین موقعیت ژئوپلیتکی و راهبردی ، به

25-01-250x1971

اصول اخلاقی حرفه روزنامه‌نگاری؛ زمینه‌های تاریخی، مقررات‌گذاری‌های ملی و پژوهش‌های جهانی

دکتر محمد کاظم معتمدنژاد

تهیه، تنظیم و اعلام و انتشار اطلاعات و اخبار رویدادهای جاری زندگی جمعی و تحلیل و تفسیر آنها و همچنین انعکاس عقاید عمومی