حقوق ارتباطات جمعی مروری بر قوانین مطبوعاتی ایران | سامانه آموزش مجازی سراج

حقوق ارتباطات جمعی مروری بر قوانین مطبوعاتی ایران

imagesCASHFT33

دکتر داوود زارعیان

کشورهای مختلف برپایه نوع نگاه خود و با توجه به شرایط سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی و همچنین موقعیت ژئوپلیتکی و راهبردی ، به تعیین خط مشی های امور حیاتی خود می پردازند و در این راستا ، تلاش می کنند که با استفاده از رسانه ها ، افکار عمومی را تغذیه کنند. رسانه ها نیز با توجه به رسالت خود که همانا اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به مردم و ایفای نقش رسایی یا واسطه‌ای بین حکومت و مردم هستند، در مسیر کار به دلایل برخی دست‌اندرکاران با مشکلاتی مواجه می‌شوند….

ادامه  دانلود

ارسال دیدگاه